Değerli Müşterimiz,

Kişisel bilgilerinize önem veriyor, verilerinizi güvenli bir şekilde koruyor ve ilgilenebileceğiniz kampanya ve haberleri hakkında size bilgi vermek için verilerinize başvuruyoruz. Size özel ayrıcalıklar sunmaya devam edebilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında onayınıza ihtiyacımız var. Aydınlatma Metnini aşağıda bulabilirsiniz. Onay vermek için lütfen kişisel bilgilerinizin yer aldığı formu doldurarak “onaylıyorm” butonuna tıklayınız.

AYDINLATMA METNİ

Mağazalarımız, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve/veya doğrudan sizlerden alınan verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlar, şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için şirket bünyesi içindeki ilgili departmanlar, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar (dağıtım şirketi ve mobil iletişim vb) ve pazarlama amacı ile kullanılmak üzere L’Oreal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Tic. A.Ş. başta olmak üzere iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Bu kapsamda vereceğiniz muvafakatname, kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına, yurtiçi veya yurtdışına aktarılmasına ve paylaşılmasına ilişkin açık rızanızı içermektedir.

UĞURKAN KUAFÖR UNISEX COIFFEUR / SOLARIUM –  DURGUN GÜZELLİK MRK. KOZMETİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. bünyesinde bulunan her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafınıza ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarınıza ilişkin tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını işbu metin nezdinde kabul ve beyan etmektesiniz.

Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz:


KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak size e-mailinize istinaden bildirilecek kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirsiniz.

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Talebinizi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.